Apeldoorn verkwanselt natuur- en mili­eu­edu­catie


16 december 2013

Apeldoorn, 16 december 2013. De gemeente Apeldoorn stelt steeds minder middelen beschikbaar voor natuur- en milieueducatie. Ze vindt dit geen kerntaak van de gemeente. De middelen zouden ingezet moeten worden om de educatie op een andere manier te financieren. Het college stelt dat er geen andere financierders gevonden zijn en stelt voor om de middelen beschikbaar te stellen aan de vastgoedbeheerder Accres.

De PvdD is het hier niet mee eens. Zij vindt allereerst dat natuur- en milieueducatie wel een gemeentelijke kerntaak is. Maar als het dan toch afgebouwd moet worden volgens een raadsmeerderheid, zorg dan voor een goede manier om het weg te zetten. Als je wilt dat het door vrijwilligersorganisaties overgenomen moet worden dan kun je geen absurde voorwaarden stellen zoals de huur van een pand a 8000 euro per jaar of de koop van het materiaal voor 1500 euro. Op deze manier verkwanselt het college de natuur- en milieueducatie.

In een amendement verzocht de PvdD om de middelen te behouden voor de natuur- en milieueducatie. Helaas is het amendement verworpen.


Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over illegale jachthutten

Apeldoorn, 15 december 2013. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de handhaving van illegale jachthutten in Ape...

Lees verder

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Apeldoorn is vanaf 1 februari 2014 beschikbaar.

Er is hard gewerkt aan een zorgvuldig verkiezingsprogramma voor de Gemeente Apeldoorn. Lokale items zijn goed vertegenwoordig...

Lees verder