Verkie­zings­pro­gramma Partij voor de Dieren Apeldoorn is vanaf 1 februari 2014 beschikbaar.


15 januari 2014

Er is hard gewerkt aan een zorgvuldig verkiezingsprogramma voor de Gemeente Apeldoorn. Lokale items zijn goed vertegenwoordigd en wij houden vast aan onze idealen. De Partij voor de Dieren is de enige partij in de Raad die gedurende de afgelopen bijna 4 jaar consequent heeft geacteerd conform haar visie, doelen en idealen. Denk hierbij aan ondermeer moties, amendementen en schriftelijke vragen tegen het LOG, uitbreiding Beekbergerwoud (groen teruggeven aan de natuur), dumpen van gif, flora en faunabeleid gemeente, lelieteelt, kroondomein en natuurlijk duurzaamheid.

Vanaf 1 februari 2014 is het verkiezingsprogramma beschikbaar. We zijn er trots op. Binnenkort op deze website.

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn verkwanselt natuur- en milieueducatie

Apeldoorn, 16 december 2013. De gemeente Apeldoorn stelt steeds minder middelen beschikbaar voor natuur- en milieueducatie. Z...

Lees verder

Partij voor de Dieren geschokt over Apeldoornse bont verkoop!

Apeldoorn, 21 januari 2014. De Partij voor de Dieren in Apeldoorn heeft de afgelopen weken een onderzoek gedaan naar de verko...

Lees verder