Apel­doornse raad offert gezondheid en welzijn van inwoners op


15 december 2013

Apeldoorn, 15 december 2013. De Partij voor de Dieren verbaast zich erover dat vrijwel alle partijen op 28 november akkoord zijn gegaan met de overdracht van het megastallenproject (LOG Beemte-Vaassen) naar de provincie. Megastallen zijn zwaar omstreden vanwege gezondheidsrisico’s, dierenwelzijn, milieu en invloed op de leefbaarheid. Niet voor niets hebben omwonenden zich verenigd samen met de milieuwerkgroep en zijn zij succesvol naar de rechter gestapt. Het project is tijdelijk stop gezet. Zij hebben het niet voor niets gedaan, want nergens in Nederland worden megastallen zo dichtbij een dichtbevolkt gebied gebouwd als in Apeldoorn. De PvdD vindt dat de gemeenteraad verantwoordelijk is om voor de rechten, zoals gezondheid en welzijn, van onze inwoners, zowel mensen als dieren op te komen. Voor de PvdD is het onbegrijpelijk dat de raad vrijwillig de gehele regie bij de provincie neerlegt als het gaat om een plan wat zoveel impact heeft voor onze inwoners. Als het aan de PvdD ligt, wordt het hele LOG stopgezet en geven we geen enkele bemoeienis op dit terrein prijs aan de provincie. Klik hierhttp://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7853/pvdd-tegen-overdracht-dossier-log voor het betoog van de PvdD.

Gerelateerd nieuws

Harry Voss bij Spraakmakend

Apeldoorn, 15 december 2013. Op zondag 1 december was Harry Voss te gast bij Spraakmakend van RTV Apeldoorn. Harry is niet al...

Lees verder

Niet alleen mooie woorden

Apeldoorn, 15 december 2013. De concept Woonagenda Buitenstad bestaat uit mooie woorden: meer duurzame en energiezuinige of -...

Lees verder