Niet alleen mooie woorden


15 december 2013

Apeldoorn, 15 december 2013. De concept Woonagenda Buitenstad bestaat uit mooie woorden: meer duurzame en energiezuinige of -neutrale woningen, het mogelijk maken van mantelzorgwoningen en meer aandacht voor woningen die levensloop bestendig zijn. Dat klinkt goed. Maar wat betekent dat concreet? Met de opdracht om concreter te worden, is de wethouder terug gestuurd.