Geen biogas uit mest in Apeldoorn


15 december 2013

Apeldoorn, 15 december 2013. De Partij voor de Dieren heeft een amendement ingediend om geen biogas uit mest te halen in Apeldoorn. Biogas is noch groen, noch duurzaam te noemen. Het is vreemd dat de meest vervuilende sector, de intensieve veehouderij, subsidie krijgt uit duurzaamheidspotjes om de door haar gemaakte troep op te ruimen. Dit amendement is verworpen. Alleen PSA, GemeenteBelangen en een deel van GroenLinks steunde het amendement.