Apel­doornse Toezichtsweek


19 april 2010

In de week van maandag 12 tot en met zondag 18 april 2010 heeft de Week van het Apeldoornse Toezicht plaats gevonden. Dit betekende concreet dat er in deze week gezamenlijk toezicht plaatsvindt door zowel interne als externe partners. Raadsleden wethouders gingen in die week gezamenlijk met de toezichthouders op pad.
Nieuw raadslid Harry Voss ging een dagje met de boswachter mee het veld in. Hij zag veel zaken waar de toezichthouders extra aandacht aan besteden, zoals het gebruik van mountainbikes in het veld en de overlast bij parkeerplaatsen. Er werd in de auto ook veel informatie uitgewisseld.
Fractievolger Jean Claude Lapiere Lamande ging met milieuhandhaver mee, hij was getuige van het controleren van een benzine pomp. Al met al een leerzame dag voor raadsleden.

Op de foto: Harry Voss met toezichthouder Harry Vlietstra van SBB bij het Veluwemeer.