Eerste amen­dement Partij voor de Dieren Apeldoorn aange­nomen


22 april 2010

De Algemene Subsidieverordening moest in Apeldoorn gewijzigd worden. Meestal is dit een hamerstuk en wordt de modelverordening van de VNG letterlijk overgenomen. De oplettende Partij voor de Dieren merkte echter direct dat er wat ontbrak in de subsidieverordening. Er waren een heleboel beleidsterreinen opgenomen waarvoor de gemeente een subsidie kan verlenen, maar dieren, natuur en duurzaamheid ontbraken! Zij heeft hiervoor een amendement ingediend. Op 22 april werd dit met algemene stemmen aangenomen. Vanaf nu kunnen ook projecten voor dieren, natuur en duurzaamheid een subsidieaanvraag in Apeldoorn doen! Bekijk het amendement onder Gemeentefractie/Moties.

Gerelateerd nieuws

Apeldoornse Toezichtsweek

In de week van maandag 12 tot en met zondag 18 april 2010 heeft de Week van het Apeldoornse Toezicht plaats gevonden. Dit ...

Lees verder

Partij voor de Dieren Apeldoorn krijgt compliment van VNG

Tijdens het regiocongres ‘Raad op Zaterdag’ van 24 april in Zwolle kreeg de Partij voor de Dieren-vertegenwoord...

Lees verder