Duur­zaamheid in de voor­jaarsnota op een laag pitje gezet


17 juli 2011

Slotdebat: een avond van (e)moties en amendementen (door Harry Voss)

Op donderdagavond (en nacht!) 30 juni werd in de gemeenteraad na een lange periode van hoorzittingen, discussies en werkbezoeken eindelijk gestemd over zestig moties en amendementen.Onze fractie had de pijlen gericht op duurzaamheid en natuur- en milieu educatie, waarbij voor ons vooral het behoud van De Staart, het centrum waar kinderen wordt bijgebracht hoe ze met de aarde verder om moeten gaan, belangrijk was. Ook het sluiten van de kinderboerderij de Maten stond op onze lijst van amendementen en moties. Tot onze grote teleurstelling haalde geen van onze voorstellen het. Afgezwakte voorstellen van collega-partijen haalden het wel en dat is een schrale troost. Met tegenzin heb ik soms mee moeten stemmen.Onze zorgen gaan nu vooral uit naar het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie. De gemeenteraad heeft wel de ambitie laten horen om het overeind te houden, maar ze heeft er geen cent voor over.

Ook over de kinderboerderij is nog steeds grote onduidelijkheid, maar hierbij heb ik het idee dat dit wel goed komt; immers alle partijen hebben inmiddels laten weten dat deze moet blijven bestaan.Ons amendement om geen budget meer voor de HBO-lobby beschikbaar te stellen haalde het ook niet. Van die 750 duizend euro hadden we leuke dingen kunnen doen voor het natuurhuis en de kinderboerderij.

Al met al hebben we wel onze stem kunnen laten horen en ik heb in mijn slotbetoog aangegeven dat wij de voorjaarsbegroting afwijzen en de raadsleden en B en W aangegeven dat wij deze onderwerpen de komende twee en half jaar steeds weer op de agenda zullen blijven zetten.Dit was een kans om onze kinderen iets meer dan alleen een lege ambitie mee te geven voor een duurzame wereld, en daar moet je ook geld voor vrij willen maken. Dan ben je als gemeenteraad goed bezig.

Gerelateerd nieuws

Pleidooi voor groenvoorzieningen bij jeugdbeleid

Bij de besprekingen over het jeugdbeleid heeft De Partij voor de Dieren Apeldoorn ervoor gepleit dat het jeugdbeleid integr...

Lees verder

Bezoek aan paardenspektakel Beekbergen

Op 1 augustus j.l. bracht fractievoorzitter Harry Voss een bezoek aan de paardenevenementen in Loenen en Beekbergen om te ...

Lees verder