Pleidooi voor groen­voor­zie­ningen bij jeugd­beleid


3 juli 2011

Bij de besprekingen over het jeugdbeleid heeft De Partij voor de Dieren Apeldoorn ervoor gepleit dat het jeugdbeleid integraal met de groenvoorzieningen moet worden bekeken. Het blijkt namelijk dat jongeren o.a. met gedragsproblematiek minder problemen hebben en veroorzaken in een groene omgeving, wat ook geldt voor ouderen met dementie. Groenvoorzieningen hebben dus een preventieve werking en moeten daarom betrokken worden in het jeugdbeleid. Ook zal de gemeente moeten investeren in zorgboerderijen aangezien deze vorm van zorg zeer effectief is voor de ondersteuning van jongeren met o.a ADHD en PDD-NOS.