Protest tegen het algemeen gebrui­kelijk stellen van wasdrogers voor minima


30 juni 2011

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn op 19 mei stelde het college voor om wasdrogers algemeen gebruikelijk te stellen voor minima zodat er bezuinigd kan worden op de individuele voorzieningen in de WMO. De Partij voor de Dieren wijst dit voorstel om verschillende redenen af. Zo stellen zij dat wasdrogers duur zijn in aanschaf, hogere energiekosten en kledingkosten (door slijtage) met zich meebrengen en om die redenen niet algemeen gebruikelijk zijn onder minima. Daarnaast denkt de partij dat ook dat het onder ouderen - een zeer grote groep gebruikers van de individuele voorzieningen- niet gebruikelijk is omdat zij van oudscher gewend zijn om hun was op te hangen. Ook gebruiken wasdrogers onnodig veel energie en hebben daardoor een negatieve invloed op het streven van Apeldorn om in 2020 energieneutraal te zijn.


Gerelateerd nieuws

Gemeente acht vissen belangrijker dan eenden

Uit antwoorden van het B & W Apeldoorn op vragen van Partij voor de Dieren blijkt dat vissen voorrang krijgen boven een...

Lees verder

Pleidooi voor groenvoorzieningen bij jeugdbeleid

Bij de besprekingen over het jeugdbeleid heeft De Partij voor de Dieren Apeldoorn ervoor gepleit dat het jeugdbeleid integr...

Lees verder