Duur­zaam­heids­am­bities op de kaart of onder­ge­sneeuwd?


15 juni 2012

Tijdens de bespreking van de eerste tussentijdse rapportage (Turap) op 13 juni 2012 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de stand van zaken van de duurzaamheidsambities.
In de Turap wordt hierover niet gesproken, maar meerdere partijen vonden dat het college de raad moest informeren over de voortgang hiervan. Sinds enkele maanden is er geen duurzaamheidsbureau meer, die de voortgang van de ambities in de gaten houdt.
Deze ambities zouden (integraal) door alle afdelingen nagestreefd moeten worden. De Partij voor de Dieren betwijfelt of dit gebeurt en stelde daarom vragen over de voortgang van de ambities.

Gerelateerd nieuws

Meer aandacht voor voorkomen van schulden

Het beroep op de schuldhulpverlening wordt steeds groter terwijl er vanuit het Rijk extra bezuinigingen plaatsvinden. Ti...

Lees verder

Verzet tegen komst bedrijventerrein Beekbergerwoud

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" op 13 juni ervoo...

Lees verder