Verzet tegen komst bedrij­ven­terrein Beek­ber­gerwoud


15 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" op 13 juni ervoor gepleit dat het college ruimte geeft aan Natuurmonumenten om zich in te zetten met investeerders voor de realisatie van een groot Beekbergerwoud. Natuurmonumenten heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn en zou met investeerders gronden van de gemeente willen overnemen, die aanvankelijk bestemd waren voor het regionaal bedrijventerrein Apeldoorn zuid.

Aangezien de kans groot is dat dit bedrijventerrein niet gerealiseerd wordt en de gemeente hierdoor met waardeloos geworden grond in de maag zit, zou het aanbod van natuurmonumenten met open armen ontvangen moeten worden, aldus Harry Voss van de Partij voor de Dieren. Dit gebeurt echter niet en hij roept het college op om hier meer werk van te maken. De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van een groot Beekbergerwoud en verzet zich al jaren tegen de komst van het regionaal bedrijventerrein.

Gerelateerd nieuws

Duurzaamheidsambities op de kaart of ondergesneeuwd?

Tijdens de bespreking van de eerste tussentijdse rapportage (Turap) op 13 juni 2012 heeft de Partij voor de Dieren vragen g...

Lees verder

Partij tegen 3000 nieuwe dodencellen voor varkens

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de PMA van 13 juni verklaard tegen de bouw te zijn van een staluitbreiding voor 300...

Lees verder