Partij tegen 3000 nieuwe doden­cellen voor varkens


15 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de PMA van 13 juni verklaard tegen de bouw te zijn van een staluitbreiding voor 3000 varkens in Klarenbeek.

Het betreft intensieve veehouderij, waarbij de varkens in zeer kleine hokken bij elkaar zitten. Jeanco Lapierre Armande verklaarde namens de PvdD dat de partij niet wenst mee te werken aan extra dodencellen voor varkens. Wat betreft de Partij voor de Dieren moet de vleesconsumptie omlaag en het aantal biologisch gehouden dieren vergroot worden.
Daar komt nog bij dat de stal op 1 meter afstand is gelegen van de ecologische hoofdstructuur, waardoor het ook uit ecologisch oogpunt niet door de beugel kan.

Helaas verzet wet- en regelgeving zich daar niet tegen.
Met dit statement haalde de fractievertegenwoordiger ook een artikel in de Stentor.

Gerelateerd nieuws

Verzet tegen komst bedrijventerrein Beekbergerwoud

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" op 13 juni ervoo...

Lees verder

Motie over onvolledigheid MER LOG Beemte Vaassen

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om het college er nogmaals op te wijzen dat het plan MER van LOG Beemte ...

Lees verder