Motie over onvol­le­digheid MER LOG Beemte Vaassen


21 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om het college er nogmaals op te wijzen dat het plan MER van LOG Beemte Vaassen momenteel onvolledig is. Het college heeft verzuimd om de stikstofdepositiewaarden op te nemen van de oorspronkelijke locaties van hervestigers. Daardoor kan niet worden afgewogen of het resultaat van het LOG gunstig is voor de natuur. Aangezien dit het argument is van de provincie Gelderland en van het college om dit plan door te zetten, zijn deze gegevens onmisbaar voor een juiste afweging. De Partij voor de Dieren is überhaupt tegen intensieve veehouderij en daarom tegen het LOG, maar is van mening dat andere raadsleden op basis van correcte gegevens hun afweging moeten maken.

De fractiespecialist, dr. Jeanco Lapierre Armande heeft daarom een brief geschreven naar de andere fracties en uitleg gegeven over deze ingewikkelde materie. Tevens reageerde hij op de reactie van het college, die ingaat op de ammoniakemissies in plaats van de stikstofdepositowaarden. Hierin legt hij nogmaals uit wat het verschil is tussen ammoniakemissies en stikstofdepositiewaarden en waarom het voor de afweging zo belangrijk is om de gegevens te hebben van de oorspronkelijke locaties van hervestigers. Het feit dat het college in haar reactie ingaat op geheel andere materie doet bij de Partij voor de Dieren de vraag rijzen of het college wel deskundig is op dit onderwerp en hierop goed beleid kan maken. Op 21 juni zal gestemd worden over de motie.

Gerelateerd nieuws

Partij tegen 3000 nieuwe dodencellen voor varkens

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de PMA van 13 juni verklaard tegen de bouw te zijn van een staluitbreiding voor 300...

Lees verder

Open brief over Nederlandse jachtmanifestatie

Partij voor de Dieren vindt jachtmanifestatie in Apeldoorn controversieel, in strijd met de goede zeden en juridisch onbil...

Lees verder