Open brief over Neder­landse jacht­ma­ni­fes­tatie


21 juni 2012

Partij voor de Dieren vindt jachtmanifestatie in Apeldoorn controversieel, in strijd met de goede zeden en juridisch onbillijk.

In het weekend van 22-24 juni vindt de Nederlandse jachtmanifestatie voor en door jagers plaats in Apeldoorn. In een open brief aan het college wijst fractievoorzitter Harry Voss erop dat het gebruik van vuurwapens voor het plezier ("een fantastische hobby", aldus de organisatie), aan kinderen tonen van technieken om te doden en aanbod van jachtreizen met in Nederland verboden drukjacht onacceptabel, controversieel is en in strijd met de goede zeden en het groene imago van Apeldoorn.

De vergunning is ook nog eens veel te laat verstrekt, waardoor er geen bezwaar kon worden gemaakt tegen het evenement. Hierdoor is de afgegeven vergunning juridisch ondeugdelijk. Zij verzoekt het college om dergelijke vergunningen niet meer af te geven en indien nodig zo spoedig mogelijk een aanpassing van het vergunningenbeleid voor te leggen.

Gerelateerd nieuws

Motie over onvolledigheid MER LOG Beemte Vaassen

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om het college er nogmaals op te wijzen dat het plan MER van LOG Beemte ...

Lees verder

Uitstel bouwvergunning 3000 extra dodencellen voor varkens

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om de besluitvorming over het bestemmingsplan voor uitbreiding van een varkensstal ...

Lees verder