Uitstel bouw­ver­gunning 3000 extra doden­cellen voor varkens


21 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om de besluitvorming over het bestemmingsplan voor uitbreiding van een varkensstal naar 5000 dieren uit te breiden. In de bespreking van het plan werden de tegenstanders van het plan (Groen Links en natuurlijk de Partij voor de Dieren) in hun betoog onderbroken door de voorzitter omdat het te weinig over ruimtelijke afwegingen zou gaan. De Partij voor de Dieren vindt het inderdaad erg belangrijk om ook maatschappelijke Ontwikkelingen (waaronder het groeiende maatschappelijke ongenoegen over intensieve veehouderijen), dierenwelzijn en gevolgen voor het naast gelegen Natura 2000 mee te wegen.

Maar belangrijker is dat alle voorstanders ook andere argumenten meewogen (waaronder economische afwegingen voor de agrariër) en dat zij niet werden onderbroken door de voorzitter. Hierdoor zijn de tegenstanders van het plan onvoldoende aan bod gekomen, betoogt fractievoorzitter Harry Voss, en daarom zou de discussie opnieuw gevoerd moeten worden met een onpartijdige voorzitter.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Harry afgelopen donderdagavond, aan het begin van de raadsvergadering, een voorstel van de orde te doen om het onderwerp, waar later op de avond over zou worden gestemd, van de agenda te halen omdat het niet voldoende besproken was. Maar daar was de raad niet voor: nadat Gerhard Bos, die tijdens die PMA-vergadering de voorzitter was geweest, had verklaard dat iedereen prima aan het woord was geweest, en daarin door de meeste fracties werd ondersteund, bleef het onderwerp op de agenda. Met als gevolg dat boer te Riele uit Klarenbeek nu van 2000 naar 5000 varkens mag uitbreiden.

Gerelateerd nieuws

Open brief over Nederlandse jachtmanifestatie

Partij voor de Dieren vindt jachtmanifestatie in Apeldoorn controversieel, in strijd met de goede zeden en juridisch onbil...

Lees verder

Blunders kapvergunning Parc Spelderholt

Woensdag 13 juni 2012 heeft de rechtbank in Zutphen de bouw- en kapvergunning voor Parc Spelderholt vernietigd. Daarvoor h...

Lees verder