Evaluatie Apel­doornse water­huis­houding


3 september 2010

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de Apeldoornse waterhuishouding. Aan de ene kant is er de afgelopen weken sprake geweest van ernome wateroverlast. Aan de andere kant is er aan de andere kant sprake van verdroging en waterschaarste. Dit heeft consequenties voor mensen, dieren en planten. Gemeenteraadslid Harry Voss stelt op 9 september tijdens de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp enkele kritische vragen. U kunt de vragen hier vinden.