Fractie boos over onte­rechte bomenkap


31 maart 2012

Gisteren zijn in opdracht van Tergouw Holding, als een dief in de nacht, de momumentale bomen gekapt op park Spelderholt. Via de advocaat van de Holding was met het SBNE (Stichting Behoud Natuurwaarde Enken Beekbergen) afgesproken dat er niet gekapt zou worden zolang de zaak onder de rechter is. Gisteren heeft de Holding heeft deze afspraak geschonden door toch aan het werk te gaan.

Alle actie's van de werkgroep om via de gemeente Apeldoorn en toezicht houders de kap te stoppen liepen gisteren op niets uit, zelfs na tussenkomst van de politie ging de kap gewoon door. Dit tot frustratie van de de stichting, maar zeker ook van de partij voor de Dieren. De fractie zal hierover actualiteits vragen stellen dit weekend. Zeker vanwege het groots opzetten van deze actie, en het niet kunnen bereiken van de gemeente Apeldoorn na 17.00 uur. Fractievoorzitter Harry Voss heeft nog een poging gedaan om via het presidium (hij was vlak voor het presidium op de hoogte gebracht) aandacht te krijgen. Helaas kreeg kreeg geen gehoor bij de aanwezigen.

De fractie is vanmorgen polshoogte gaan nemen en trof tientallen bomen is spoed omgehaald aan.
Het is nog erger dan laat aanzien omdat er na 15 maart geen kap meer mag plaats vinden, dit n.a.v. het broedseizoen.

Inmiddels heeft de fractie schriftelijk vragen gesteld over deze kwest, deze kunt u hier lezen.