Motie met algemene stemmen aange­nomen


3 mei 2012

Vorige week boekte fractie Partij voor de Dieren een groot succes met hun motie "Klarenbeek en de ecologische hoofdstructuur". In deze motie, die ze samen met Groenlinks invoerde, stelde zij dat er om ecologische redenen een wijziging plaats moet vinden in de Dorpsvisie Klarenbeek.

Omdat hierin nauwelijks aandacht wordt besteed aan de Beekbergse Poort en de Ecologische Hoofdstructuur suggereerde de fractie dat hier een aparte paragraaf aan besteed moet worden. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.