Geen ruimte voor eenden


10 maart 2013

Apeldoorn, 10 maart 2013. Partij voor de Dieren is teleurgesteld dat er geen drastische maatregelen genomen worden door de gemeente Apeldoorn om het leven van eenden veilig te stellen. Een stap in de goede richting is nu wel dat er voor een tweede keer borden geplaatst zijn waarbij automobilisten geattendeerd worden op de aanwezigheid van eenden. Partij voor de Dieren heeft het college onlangs opnieuw vragen gesteld of de gemeente Apeldoorn maatregelen gaat treffen tegen het doodrijden van eenden op de kruising Winkewijert-Alumiumweg. Vorig jaar zijn daar ook al vragen over gesteld en toen heeft het college besloten geen extra maatregelen te treffen naast de door het waterschap te nemen onderhoudsmaatregelen. Motivatie hierbij was dat de betreffende maatregelen duur zijn of overlast voor omwonenden kunnen veroorzaken.