Gemeente Apeldoorn voorlopig gestopt met grove maai­werk­zaam­heden


8 februari 2013

Apeldoorn, 11 februari 2013.Gemeente Apeldoorn is voorlopig gestopt met grove maaiwerkzaamheden vanwege de verstoring van dieren in hun winterslaap. Dit gebeurde naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de schending van de Flora- en Faunawet. Egels (beschermde dieren) werden gedood tijdens maaiwerkzaamheden of raakten hun beschutte onderkomen kwijt en overleefden daardoor de kou niet. Na een telefonische toezegging van de wethouder om de werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, werden de werkzaamheden toch hervat. Fractievoorzitter Harry Voss en fractievolger Marc Bontenbal hebben vervolgens een gesprek gehad met de verantwoordelijke afdeling van de gemeente en zijn samen met enkele verantwoordelijken op pad geweest. De grove werkzaamheden zijn hierdoor nu toch stopgezet. Verder heeft de wethouder toegezegd zo spoedig mogelijk een nieuw groenonderhoudsplan op te stellen, waarin wel rekening gehouden wordt met dieren.

Voor meer informatie zie ook de krantenartikelen van 8 februari jl. die verschenen zijn in de Stentor.[klik hier voor artikel 1] [klik hier voor artikel 2]