Stop­zetten snoeien en blad­ruimen vanwege dieren in winter­slaap


2 februari 2013

Apeldoorn 2 februari 2013. Partij voor de Dieren Apeldoorn is tevreden over de wijze waarop de gemeente heeft gereageerd met betrekking tot het direct stopzetten van snoeien en bladruimen. Partij voor de Dieren kreeg namelijk klachten van bezorgde burgers over de snoei- en opruimwerkzaamheden omdat hierbij mogelijk dieren die in winterslaap zijn bruut verstoord worden of erger, gewond raken of gedood worden. Na deze meldingen heeft de partij direct actie ondernomen en contact gezocht met de verantwoordelijke ambtenaren met de mededeling dat met deze actie de flora en faunawet wordt overtreden. Er is direct gereageerd door de gemeente en de uitvoerende instanties hebben de werkzaamheden moeten staken. Partij voor de Dieren is zeer tevreden over deze snelle handelswijze en ziet hiermee dan ook de meerwaarde van haar deelname in de gemeentepolitiek. Zie ook het bericht in de Stentor http://destentor.nl/regio/apeldoorn/egels-en-kikkers-kunnen-rustig-doorslapen-in-apeldoorn-1.3642285