Vragen aan college van B&W betreft verstoring van dieren


30 januari 2013

Apeldoorn 30 januari 2013. Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W betreft de verstoring van dieren door onderhoud aan openbaar groen in de winter. De aanleiding hiervoor is dat Partij voor de dieren afgelopen weken verschillende brieven en meldingen van bezorgde burgers heeft ontvangen. Het gemeentelijk groenbeheer houdt er namelijk geen rekening mee dat dieren vanwege de kou en hun winterslaap beschutte plaatsen nodig hebben. Op dit moment wordt er onderhoud gepleegd aan bosplantsoenen. Door bosmaaiers wordt de onderlaag bij bomen en van bosjes volledig verwijderd. Dit leidt ertoe dat dieren, zoals egels, padden, kikkers en salamanders hun bescherming kwijtraken. Dit heeft ertoe geleid dat burgers, nadat
onderhoud aan openbaar groen was gepleegd, al verschillende dode of verwonde dieren hebben gevonden. In de flora- en faunawetgeving zijn randvoorwaarden geregeld, onder meer dat er rekening gehouden dient te worden met het broedseizoen en met de winterslaap van dieren. En in artikel 9 t/m 11 staat letterlijk dat beschermde dieren (waaronder egels) niet gedood of verwond mogen worden, dat ze niet opzettelijk mogen worden verontrust en tevens is het verboden om rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren.


Gerelateerd nieuws

Nieuwjaarsreceptie bij Stichting Mudanthe

Apeldoorn, 25 januari 2013. Fractievoorzitter Harry Voss is woensdag 23 januari naar de nieuwjaarsreceptie van Mudanthe ...

Lees verder

Stopzetten snoeien en bladruimen vanwege dieren in winterslaap

Apeldoorn 2 februari 2013. Partij voor de Dieren Apeldoorn is tevreden over de wijze waarop de gemeente heeft gereageerd me...

Lees verder