Gemeen­te­fractie bespreekt het het ontbreken van duide­lijke keuzes en een lange termijn visie


15 juni 2011

In de reactie op de Voorjaarsnota in Apeldoorn spreekt de partij over duurzame alternatieven. Zo stellen zij dat groen juist hetgene is dat Apeldoorn de moeite waard maakt, wat zelfs in de nota wordt erkend. Toch wordt hier weinig mee gedaan. Groen moet wijken voor groei: meer woningbouw en meer bedrijvigheid is het streven. De partij vindt dat dit onwenselijke ontwikkelingen zijn. "Sterker nog", zeggen zij " we zijn door hoge ambities in deze (zoals Zuidbroek en het regionale bedrijventerrein) juist in grote financiële problemen geraakt". Energieslurpende bedrijven of bedrijven die maatschappelijk gezien onder vuur liggen, zoals nertsenfokkerijen, zouden geweerd moeten worden. We moeten ernaar streven om een broedplaats te zijn voor nieuwe, groene en maatschappelijk verantwoorde bedrijvigheid.

Ook vinden ze het onterecht dat de gemeente veel subsidies stop wil zetten, behalve voor een grote schouwburg als Orpheus. Zo zijn er plannen om binnenkort onnodig een kinderboerderij te sluiten.

Hiernaast vindt de fractie dat de inzet voor duurzaamheid, natuureducatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen omhoog moet. De uitbreiding van de wijkaanpak kan op hun steun rekenen. Op die manier zorgt men op de lange termijn voor een duurzamere gemeente, waarvoor de gemeente samen met bedrijven en burgers verantwoordelijk is.

U vindt de volledige bijdrage hier.