Grote actie tegen mega­stallen


24 februari 2011

De Partij voor de Dieren houdt op zondag 27 februari een protestactie tegen de intensieve veehouderij in Gelderland. Er worden drie gebieden bezocht waar grote veefabrieken zitten of waar het de bedoeling is dat ze er gaan komen. In één van deze gebieden ligt de Knorhof, één van Nederlands grootste megastallen, in de gemeente Buren. Zo’n 50.000 varkens worden hier in meerdere verdiepingen gehouden.

De Partij voor de Dieren wil een moratorium op de uitbreiding van megastallen. Op 15 februari j.l. heeft de tweede kamer een motie van die strekking, ingediend door Marianne Thieme en Lutz Jacobi (PvdA), aangenomen. De intensieve veehouderij is slecht voor het dierenwelzijn, slecht voor de volksgezondheid en slecht voor het milieu en heeft daardoor in Nederland steeds minder draagvlak. Het dierenwelzijn wordt ernstig aangetast door de veel te krappe huisvesting. Zoals bekend heeft dit een aantal dierziektes tot gevolg, die ook voor de mens gevaarlijk kunnen zijn, zoals de Q-koorts, de MRSA bacterie en de Mexicaanse griep. Daarnaast heeft het milieu ernstig te lijden onder de grote hoeveelheden mest die er dagelijks worden geproduceerd en de enorme uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan.

De Partij voor de Dieren start met haar actie om 11.00 uur in Beemte/Vaassen. Van daar uit wordt er naar Megchelen in de Achterhoek gereden waar de actie omstreeks 13.00 uur zal plaatsvinden. Vervolgens zal de Knorhof in Erichem in de gemeente Buren worden aangedaan. Daar zullen de leden van de Partij voor de Dieren om 15.30 uur zijn. De actie wordt bijgewoond door Niko Koffeman,


Gerelateerd nieuws

Nieuwe vragen omtrent Spelderholt

Tergouw Holding vroeg vorig jaar vergunningen aan voor het verplaatsen van manege Riant naar Parc Spelderholt, de bouw van ...

Lees verder

Protest tegen bouw megastallen

Partij voor de Dieren-leden in Gelderland hielden gisteren een protestactie tegen de bouw van megastallen. Gekleed in witt...

Lees verder