Nieuwe vragen omtrent Spel­derholt


16 februari 2011

Tergouw Holding vroeg vorig jaar vergunningen aan voor het verplaatsen van manege Riant naar Parc Spelderholt, de bouw van villa’s en appartementen en het kappen van bomen die deze bouw mogelijk maken. Omwonenden hadden ernstige twijfels bij deze ontwikkelingen, mede omdat het gebied direct grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied. Zij hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Desondanks heeft de gemeente, zelfs toen Raad va State aangaf deze plannen niet te honoreren, toch vergunningen verleend voor dit plan.
Als reactie hierop stelde Partij voor de Dieren vragen hierover aan het college van B&W en helaas kwamen hier zeer onbevredigende antwoorden op. Daarom werd deze kwestie besproken in een vergadering op 3 februari. Hier maakte de partij kenbaar dat ze het ontoelaatbaar vindt om, op een moment dat de Raad van State voorlopig geen activiteiten toestaat, binnen het omstreden bestemmingsplan Spelderholt-Riant en vooruitlopend op de verder juridische procedure een dergelijke vergunning af te geven. De kern van dit ongenoegen is dat met het afgeven van de kapvergunning de gemeente Apeldoorn het probleem neerlegt bij de burger in de zin moet procederen tegen een verleende kapvergunning, in plaats van de aanvrager tegen een niet verleende kapvergunning.
Ondanks slechte voorbereidingen van de wethouder, die de papieren al een week daarvoor gekregen had, had de gemeente toch antwoorden op de nieuwe vragen van de PvdD. Zo stellen zij dat de beslissingtermijn voor de vergunning in dit geval vanwege de complexiteit uitgesteld is. Ook hebben zij, om geen verkeerd signaal uit te zenden, de vergunning onder een aantal condities afgegeven, waardoor dit volgens hen wel terecht gedaan is.
De Partij voor de Dieren beraadt zich momenteel op de door wethouder Metz gegeven antwoorden.

De officiële lijst met vragen en antwoorden vindt u hier

Gerelateerd nieuws

Campagne Provinciale Statenverkiezingen in volle gang

Nadat alle verkiezingsposters geleverd waren is PvdD Apeldoorn begonnen met plakken. Het toegewezen bord in Hoenderlo...

Lees verder

Grote actie tegen megastallen

De Partij voor de Dieren houdt op zondag 27 februari een protestactie tegen de intensieve veehouderij in Gelderland. Er wo...

Lees verder