Hoe gaat Apeldoorn de nieuwe vuur­werk­regels handhaven?


16 december 2014

“Let op!! Nederlanders gooien — al dan niet groepsgewijs — zomaar vuurwerk op straat, in tuinen, brievenbussen en afvalcontainers. Vuurwerk wordt gegooid naar voetgangers, fietsers, auto's en dieren. En vooral in drukke gebieden kan sprake zijn van toenemende criminaliteit."

Deze tekst komt van de Amerikaanse ambassade die de in Nederland verblijvende Amerikaanse burgers meent te moeten waarschuwen voor de manier waarop wij hier onze jaarwisseling vieren. Onze vuurwerktraditie begint uit de hand te lopen. De Partij voor de Dieren wijst daar al een aantal jaren op en wordt inmiddels gesteund door VVD-coryfeeën als burgemeester Van Aartsen van Den Haag die vindt dat de traditie is ontspoord.

Het kabinet heeft vanwege de druk ingestemd met het veranderen van de traditie door de regels aan te scherpen. Vanaf nu mag er op oudejaarsdag alleen nog maar vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Er is echter nog nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan deze nieuwe maatregel en ook blijkt er onvoldoende capaciteit te zijn om daarop te handhaven. Hoe zit dat?

De fractie van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn heeft het college de volgende vragen gesteld over deze kwestie:

1) Vuurwerk mag vanaf dit jaar op 31 december pas vanaf 18.00 uur worden afgestoken. Wordt er extra voorlichting gegeven over deze gewijzigde afsteektijden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2) Vindt er extra handhaving plaats op de gewijzigde afsteektijden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen zullen tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 december a.s. aan de orde worden gesteld.

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn blijft gifspuit gebruiken

De Partij voor de Dieren heeft met spijt moeten constateren dat Apeldoorn als groene stad zijn voortrekkersrol kwijt is geraa...

Lees verder

Politiek Apeldoorn wordt Energieneutraal

Apeldoorn heeft al jaren de ambitie energieneutraal te worden. Ook tijdens de jaarlijkse begrotingsronde, vorige maand...

Lees verder