Apeldoorn blijft gifspuit gebruiken


12 december 2014

De Partij voor de Dieren heeft met spijt moeten constateren dat Apeldoorn als groene stad zijn voortrekkersrol kwijt is geraakt en niet meer hoort bij de 40 procent van de gifvrije gemeenten in Nederland..

Na een verzoek van de partij om over te gaan tot gifvrije onkruidbestrijding heeft de gemeente te kennen gegeven dit niet te zullen doen en ook niet aan bedrijven en particulieren te vragen dit te doen.

Apeldoorn had de gifspuit al eens eerder opgeborgen maar haalde deze in 2005 weer terug op verzoek van de raad. Andere, milieuvriendelijkere manieren van onkruidbestrijding waren te kostbaar.

Vanaf november 2015 geldt een verbod op bestrijding met gif voor straten en speeltuinen. Vanaf november 2017 moet dat ook in parken en op sport- en recreatieterreinen gifvrij gebeuren.