Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om uitbraak vogel­griep


12 december 2014

In Nederland is de laatste tijd veel onrust ontstaan vanwege het uitbreken van de vogelgriep op verschillende plaatsten in ons land.

Er zijn veel vragen over het hoe en waarom omdat de uitbraken zich voordeden in potdichte stallen. Mogelijk door gebrek aan weerstand van ons pluimvee, door overvolle stallen en zeer onnatuurlijke omstandigheden, waarbij kippen op de been worden gehouden met antibiotica voor de zeer korte tijd die hun leven duurt? Keer op keer wordt beweerd dat er veel verbeterd zou zijn ten opzichte van de crisis in 2003 toen een derde van alle kippen werd geruimd. Maar er is vooral schaalvergroting in de hele sector: er worden inmiddels jaarlijks 552 miljoen kippen geslacht. Meer dan ooit.

De fractie van de partij voor de Dieren in Apeldoorn maakt zich ernstige zorgen en heeft het college de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel pluimveehouderijen zijn er in de gemeente Apeldoorn en om hoeveel en welke dieren gaat het?

2) Hoe heeft het college zich voorbereid op een eventuele uitbraak van vogelgriep in onze gemeente en/of in een straal van 10 km?

3) Wat doet het college eraan om de intensiviteit van de pluimveehouderijen in Apeldoorn te verkleinen en zo de risico’s te beperken?

4) Wat doet het college eraan om de volksgezondheid van onze inwoners te beschermen als het gaat om de uitbraak van besmettelijke dierziekten?

5) Wat doet het college eraan om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren en zo de risico’s te verkleinen?

6) Wat zou de gemeente verder kunnen doen om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren, de kans op de uitbraak van besmettelijke dierziekten te

verkleinen en de volksgezondheid van onze inwoners beter te beschermen als het de uitbraak van besmettelijke dierziekten betreft?

7) Is het college bereid om de extra maatregelen bij het antwoord op vraag 6 ook te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren daagt politiek Apeldoorn uit tot duurzaamheid

Tijdens de bespreking van de Meerjaren Programma Begroting 2015-2018 vanavond, 13 november, hebben de Partij voor de Dieren e...

Lees verder

Apeldoorn blijft gifspuit gebruiken

De Partij voor de Dieren heeft met spijt moeten constateren dat Apeldoorn als groene stad zijn voortrekkersrol kwijt is geraa...

Lees verder