Indiening motie dierenleed de (circus)tent uit


13 december 2012

Apeldoorn, 13 december 2012. De gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren in Apeldoorn heeft een motie 'vreemd aan de orde van de dag ingediend met als titel: Dierenleed de (circus)tent uit'. Deze motie wordt vanavond behandeld en heeft zeer veel kans om aangenomen te worden. De fractie in Apeldoorn heeft als alles goed verloopt een (krappe) meerderheid, want naast de indieners (Partij voor de Dieren, DPS, D66, CDA, PSA) gaat de motie gesteund worden door Gemeentebelangen en ChristenUnie. De PvdA twijfelt nog. Wat LA en VVD gaan doen is nog onbekend. De Partij voor de Dieren wil met deze motie vooruitlopen op mogelijk landelijke wetgeving om als gemeente actief circussen met (wilde) dieren te weren.