Kennis­ma­kings­avond gemeen­te­raadswerk Apeldoorn.


31 mei 2013

Op donderdag 30 mei 2013 heeft een aantal leden van de Partij voor de Dieren in Gelderland onder leiding van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren In Apeldoorn op een inspirerende wijze kennis gemaakt met de gemeentelijke politiek.

Allereerst vertelden (plaatsvervangend) fractievoorzitter Maaike Moulijn en commissielid Jeanco Lapierre Armande op een heldere en boeiende manier over het politieke werk van en binnen de Partij voor de Dieren (Apeldoorn). Vervolgens werd er door de leden, tijdens een overheerlijke plantaardige maaltijd, druk gepraat over de mogelijkheden om ook in andere plaatsen politiek actief te worden. Zo waren er mensen uit Arnhem, Culemborg, Ede, Lochem, Nijmegen, Rheden en Tiel. In sommige plaatsen is men al druk bezig met het vormen van een fractie en is men de mogelijkheden aan het verkennen om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 worden gehouden.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de gemeenteraadsvergadering in Apeldoorn. In deze buitengewoon levendige vergadering werden onder meer 3 amendementen van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn behandeld. Mede onder de vakkundige leiding van fractievoorzitter Maaike Moulijn behaalde de fractie ook 3 successen! Twee van de amendementen, die mede door de fractie waren ingediend, werden namelijk met ruime meerderheid aangenomen. Hierdoor werd er, mede door de Partij voor de Dieren voor gezorgd, dat dierenwelzijn en milieu (openbaar vervoer) een plek kregen in visiestukken van de gemeente Apeldoorn. Het derde amendement werd tijdens een schorsing van de vergadering omgezet naar een motie, welke door fractievoorzitter Moulijn knap door het plaatselijk parlement werd geloosd. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 18 tegen!

Tijdens de afsluitende borrel werd, onder meer met de burgemeester van Apeldoorn, nagepraat over de gemeenteraadsvergadering. Opvallend was dat tijdens de raadsvergadering bleek dat de plaatselijke politieke verhoudingen duidelijk anders kunnen liggen dan in de landelijke politiek en ook werden bepaalde coalities van partijen duidelijk zichtbaar.

Al met al illustreerde de fractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn op deze kennismakingsavond op een fraaie manier dat er ook binnen de vaak smalle marges van de plaatselijke politiek, op een prima manier vorm gegeven kan worden aan de thema ’s dierenwelzijn, natuur en milieu.

Gerelateerd nieuws

Protest tegen Struisvogelrace in Ugchelen

Apeldoorn, 22 mei 2013. De Partij voor de Dieren Apeldoorn heeft op 2e Pinksterdag een protestactie georganiseerd bij de stru...

Lees verder

PvdD vraagt aandacht voor risico stalbranden

Apeldoorn, 7 juni 2013. Bij de bespreking van de kadernota veiligheidsregio NOG heeft de Partij voor de Dieren aan de burgeme...

Lees verder