PvdD vraagt aandacht voor risico stal­branden


7 juni 2013

Apeldoorn, 7 juni 2013. Bij de bespreking van de kadernota veiligheidsregio NOG heeft de Partij voor de Dieren aan de burgemeester gevraagd om aandacht te hebben voor de risico's op stalbranden. Er is aandacht voor stalbranden; enkele brandweerlieden hebben expertise over hoe met vee en stalbranden omgegaan moet worden. Maar voor preventie en verdere expertise zijn geen financiële middelen beschikbaar. Er wordt bovendien meer prioriteit gegeven aan de risico's van branden in de binnenstad omdat hierbij mensen betrokken zijn. De PvdD blijft hiervoor aandacht vragen, zoals op provinciaal en landelijk niveau ook gebeurt. De PvdD is wel erg blij met de aandacht voor de risico's op natuurbranden.