Partij voor de Dieren Apeldoorn stemt tegen motie kanaal­va­riant N786


14 juni 2013

Apeldoorn, 14 juni 2013. Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben tegen de motie kanaalvariant N786 gestemd. Tijdelijk Fractievoorzitter Maaike Moulijn geeft aan dat het een lastige kwestie is. "Natuurlijk wil iedereen minder verkeersdrukte en overlast in de dorpen en de huidige weg loopt dwars door Natura2000. Absoluut niet ideaal, maar een nieuwe weg aanleggen kent ook veel nadelen. Wegen die op tegen de voordelen? Een nieuwe weg kost aanzienlijk meer geld (geschatte kosten 80 miljoen, tegenover 27 miljoen van de plusvariant die de provincie Overijssel voorstelt). Ook offeren we een mooi vrijgelegen fietspad langs het kanaal op, is het een aantasting van het cultuurhistorische beeld van het kanaal, melkveehouders moeten grond afstaan waardoor weidegang bemoeilijkt wordt, bewoners rond Oosterhuizen zullen juist meer drukte krijgen en tot slot betwijfelen experts of de nieuwe weg tot minder overlast zal leiden vanwege de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe aansluiting op de snelweg. Eigenlijk wordt ons gevraagd om veel geld te investeren in meer asfalt, waarvan onduidelijk is of de voordelen opwegen tegen de nadelen." De Partij voor de Dieren is van mening dat er minder geld moet worden besteed aan wegen en meer aan natuur, fietspaden en duurzaam vervoer. Overigens wijst de Partij er ook nog op dat het meeste vrachtverkeer over de N786 afkomstig is van de papierindustrie. Wij hopen dat met het papierloos werken aanzienlijk minder papier nodig is, waardoor ook het vervoer en de verkeersoverlast in de dorpen zal afnemen.

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt aandacht voor risico stalbranden

Apeldoorn, 7 juni 2013. Bij de bespreking van de kadernota veiligheidsregio NOG heeft de Partij voor de Dieren aan de burgeme...

Lees verder

PvdD wil bescherming groenstroken in Hoog Soeren

Apeldoorn, 27 juni 2013. De Partij voor de Dieren wil bescherming van de groenstroken in Hoog Soeren. Tijdens het bestemmings...

Lees verder