Meldpunt vuurwerk


8 april 2013

Apeldoorn, 8 april 2013 - Partij voor de Dieren Apeldoorn en GroenLinks lanceren meldpunt om vuurwerkvrije zones aan te melden. Deze partijen willen dat er lokaal actie wordt ondernomen om de overlast van vuurwerk met ingang van de jaarwisseling 2013-2014 te verminderen.

Het landelijke meldpunt Vuurwerkoverlast dat afgelopen jaarwisseling op initiatief van GroenLinks is geïntroduceerd leverde bijna 80.000 reacties op en het lijkt er op dat het grootste gedeelte van de bevolking vuurwerk meer dan zat is. Vuurwerk levert elk jaar een enorme maatschappelijke schade op. Niet alleen materiele schade maar ook letselschade bij mens en dier. Daarnaast wordt er ieder jaar een enorme hoeveelheid giftige stoffen de lucht in geblazen en is vuurwerk een enorme bron van fijnstof.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het kabinet dit jaar zal discussiëren of vuurwerk zoals het nu toegepast wordt, nog wel kan maar vooruitlopend op dit debat willen GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Apeldoorn al vast werken aan een verbod voor het afsteken op speciale locaties. Door een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan het College van B&W plekken aanwijzen waarbinnen een straal van bijvoorbeeld 200 meter in z’n geheel geen vuurwerk mag worden afgestoken op Oudejaarsdag. Te denken valt bijvoorbeeld aan zones rond bejaardentehuizen, sportaccomodaties, ziekenhuizen, scholen, parken, kinderboerderijen, winkelcentra enzovoorts.

De beide politieke partijen hebben gemeenschappelijk een meldpunt op het internet aangemaakt waarop de burgers van Apeldoorn locaties kunnen doorgeven waarvan zij vinden dat er een geheel vuurwerkverbod zou moeten komen. Het is voor de beide partijen dat met name de burgers hier actie ondernemen opdat men daarmee kan aantonen dat het niet een fictief probleem is dat bedacht is door een paar politieke partijen.

Op de website www.meldpuntapeldoorn.nl/vuurwerk kan men heel snel één tot drie locaties per keer doorgeven. Verder zullen er op diverse locaties flyers worden verspreid voor mensen die geen toegang tot het internet hebben. Alle aangemelde locaties zullen daarna gebundeld worden en tezamen met een motie aan de Apeldoornse gemeenteraad worden aangeboden.

Gerelateerd nieuws

Struisvogelpolitiek

Apeldoorn, 21 maart 2013 - Partij voor de Dieren Apeldoorn en GroenLinks dienen motie in tegen kamelen- en struisvogelraces. ...

Lees verder

Fibronot

Apeldoorn, 12 april 2013. Gemeentebelangen heeft een interpellatie aangevraagd over Fibroned. Deze kippenmestverbrander is ze...

Lees verder