Motie over L.O.G. en volks­ge­zondheid inge­trokken


25 november 2011

Op 24 november diende de Partij voor de Dieren in de Apeldoornse gemeenteraad een motie in met als strekking een verzoek aan het College van B&W om de vertraging die momenteel optreedt bij de procedures rond het LOG Beemte/Vaassen, te benutten om de nieuwere inzichten die bij de GGD zijn ontstaan met betrekking tot de relatie volksgezondheid«LOG, zo veel mogelijk te betrekken bij de verdere besluitvorming. In Epe was een soortgelijke motie, die door PvdA en Groen Links was ingediend, met ruime meerderheid aangenomen.

De Apeldoornse motie werd ondersteund door PSA, D66, Groen Links, Christen Unie en Gemeentebelangen. Andere partijen (niet het CDA en de VVD) vonden het een sympathieke motie, maar na de mededeling van wethouder Metz dat de gemeente de GGD doorlopend betrekt bij het overleg, vond een aantal steunende partijen de motie overbodig en besloot fractievoorzitter Harry Voss na een onderonsje met deze partijen om de motie terug te trekken.

Wel zal in de toekomst tijdens de (vele) momenten dat de gemeenteraad nog over het LOG zal spreken, Rob Metz aan zijn beloftes worden herinnerd!