Omgang met kritische burgers en orga­ni­saties


13 september 2013

Apeldoorn, 13 september 2013. De PvdD pleit voor een betere omgang met kritische burgers en organisaties. Tijdens de PMA van 12 september heeft de PvdD gevraagd om een betere omgang met kritische burgers en organisaties (zoals dorps- en wijkraden, Faunabescherming, SWMA en SBNE) om rechtszaken te voorkomen. Het is bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat de Faunabescherming niet ontvankelijk is verklaard door de gemeente bij een verzoek om handhaving van jachthutten omdat zij geen belanghebbende zou zijn terwijl dit toch evident is, zoals de rechter ook geconstateerd heeft. De burgemeester heeft toegezegd dat de Andere Overheid beter doorgevoerd gaat worden, daarin past ook een betere omgang met kritische burgers en organisaties.

Gerelateerd nieuws

PvdD pleit voor uitbreiding natuurgebied

Apeldoorn, 13 september 2013. De PvdD pleit voor uitbreiding natuurgebied het Beekbergse Broek en vindt dat het herbestemd mo...

Lees verder

PvdD voor duurzaamheid bij sport

Apeldoorn, 13 september 2013. De PvdD vindt een bloeiend verenigingsleven belangrijk. De gemeenteraad heeft vorig jaar beslot...

Lees verder