PvdD voor duur­zaamheid bij sport


13 september 2013

Apeldoorn, 13 september 2013. De PvdD vindt een bloeiend verenigingsleven belangrijk. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat het subsidiëren van sportverenigingen geen kerntaak is, maar dat zij wel een taak heeft bij het aanbieden van sportvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken heeft het college een voorstel gedaan om sportsubsidies te verstrekken. Bij de bespreking hiervan heeft de PvdD gevraagd om duurzame energieopwekking bij sportvoorzieningen te stimuleren door middel van de subsidies en tevens om maatschappelijk verantwoord verenigen (inzet voor doelgroepen die minder eenvoudig mee kunnen doen bij sport zoals mensen met een beperking). De wethouder heeft toegezegd dat dit in de uitwerking van de sportsubsidies meegenomen zal worden.

Gerelateerd nieuws

Omgang met kritische burgers en organisaties

Apeldoorn, 13 september 2013. De PvdD pleit voor een betere omgang met kritische burgers en organisaties. Tijdens de PMA van ...

Lees verder

Apeldoorn nog steeds geen schaliegasvrije gemeente

Apeldoorn, 20 september 2013. Vorig jaar heeft de Partij voor de Dieren al een motie ingediend om Apeldoorn tot schaliegasv...

Lees verder