Onderzoek naar dassen­ver­storing Loenen begonnen


2 juli 2015

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni jongstleden heeft de Partij voor de Dieren actualiteitsvragen gesteld over de dassen die op verschillende plaatsen in de gemeente Apeldoorn in de knel zijn geraakt. Bij Julianatoren loopt inmiddels een onderzoek maar wat betreft de dassen in Loenen vond de gemeente dat hier geen sprake was van de overtreding van de Flora en Faunawet.

Harry Voss, fractievoozitter van de PvdD Apeldoorn, vond deze antwoorden zeer onbevredigend en heeft besloten een onderzoek in te stellen om te kijken in hoeverre de geplaatste hekken in Loenen een belemmering voor de dassen vormen.

Vorige week is dit project opgestart. Camera's hangen bij de dassenburcht en kenner Norman Graafsma is langs geweest. In de loop van het jaar zal de Partij voor de Dieren Apeldoorn de bevindingen naar buiten brengen.