Onte­vre­denheid over Meer­ja­ren­be­groting


4 november 2011

De Partij voor de Dieren ziet weinig heil in de voorgestelde Meerjaren Programma Begroting 2012-2015. Er wordt teveel ingeteerd op het eigen vermogen, waardoor Apeldoorn waarschijnlijk gedoemd is tot artikel 12 (dat betekent dat de gemeente onder rijkstoezicht wordt gesteld). Er zijn prestaties benoemd, die elkaar tegenwerken. Dat is niet effectief. En de Partij vindt het maatschappelijk ongewenst en kortzichtig om bezuinigingen door te voeren op duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu. Veel maatregelen leveren slechts op korte termijn bezuinigingen op, maar zullen op lange termijn leiden tot hogere kosten. "Zo komt de rekening bij onze kinderen terecht en dat vinden wij ongewenst", aldus fractievoorzitter Harry Voss. In zijn betoog op 3 november toont de Partij voor de Dieren zich uiterst kritisch. Er worden 2 amendementen en 1 motie ingediend.

Amendement 1: "Lucht in de Binnenstad". De gemeente wil de bereikbaarheid van het centrum per auto verbeteren, maar tegelijkertijd ook de luchtverontreiniging tegengaan. Dit zijn tegengestelde doelen. De PvdD vindt dat er een duidelijke strategische keuze moet worden gemaakt. Zij kiest voor een gezonde luchtkwaliteit en dus beperking van het autoverkeer.

Amendement 2: "Geen kortzichtige blik op het Asiel". De Partij voor de Dieren wil geen bezuinigingen op het dierenasiel. De gemeente wil bezuinigen op het steriliseren en castreren van katten. Als hierop bezuinigd wordt, dan levert dat meer overlast van zwerfkatten op en veel dierenleed. Het dierenasiel zal dan meer dieren moeten opvangen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om gevonden dieren 14 dagen op te vangen. De verhoogde kosten zal het asiel verhalen op de gemeente. Deze bezuiniging zal op de langere termijn dus tot extra kosten leiden.

Motie 1 "Geen weggegooid geld". Er staan verschillende prestaties in de MPB benoemd die elkaar tegenwerken. Dat is weggegooid geld. Wij vragen het college om onderling strijdige doelstellingen en maatregelen op een rij te zetten zodat de Raad deze kan prioriteren. De doelstellingen en maatregelen die de Raad belangrijk vindt, worden gefinancierd en op de minder belangrijke maatregelen wordt bezuinigd.

Gerelateerd nieuws

Zorgen om rust in Radio Kootwijk

Fractievoorzitter Harry Voss heeft op de Politieke Markt zijn grote zorgen uitgesproken over het te druk worden van Radio K...

Lees verder

Duurzame fietstocht in Apeldoorn

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid nam fractievoorzitter Harry Voss deel aan de fietstocht door Apeldoorn. Hierme...

Lees verder