Zorgen om rust in Radio Kootwijk


27 oktober 2011

Fractievoorzitter Harry Voss heeft op de Politieke Markt zijn grote zorgen uitgesproken over het te druk worden van Radio Kootwijk, één van de rustigste plekken van Gelderland.
Buiten de rustzoekers, fietsers en wandelaars worden in de toekomst duizenden gebruikers van deze unieke plek verwacht, voor bijvoorbeeld feesten, partijen, congressen, trainingen en workshops. De Partij voor de Dieren is tegen het groots ontwikkelen van niet-noodzakelijke activiteiten. Daarom vragen zij het college om ook hier danig in te gaan schrappen en een deel van de gebouwen niet in exploitatie te nemen. Het gaat hier om de gebouwen C,D,E en 50Kv.

Deze week heeft Staatsbosbeheer aangekondigd dat ze een milieueffectrapportage willen voor het Veluws Transferium nabij Apeldoorn. De vraag van de Partij voor de Dieren is of dit Transferium ook wordt meegenomen bij de ontwikkeling van deze plannen, want er kunnen daar honderden auto’s plaatsnemen. Dit betekent enorme vervuiling voor de Veluwe, en zeker voor Radio Kootwijk.In het milieueffectrapportage zijn geen gegevens aangetroffen over de amfibieën die in het gebied aanwezig zijn. Er staat wel een stuk in over de compensatie voor vogels die niet meer kunnen broeden in het gebied, maar dit is te fragiel en het is niet bewezen dat het ook gaat lukken. Daarnaast vindt de fractie dat het gebied te veel paden heeft, hierdoor straalt het geen rust meer uit.
Tot slot verzoekt Harry Voss om niet in proces te gaan met tegenstanders zoals het SWMA, maar deze kundige stichting bij het overleg te betrekken en tot een soort convenant te komen. Al met al in het zonde dat deze natuur- en cultuurhistorische plek een soort pretpark voor rustzoekers en feestgangers gaat worden.

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over gladheidsbestrijding en strooibeleid

Vorige winter is er in Apeldoorn volop ingezet om de gladheid te bestrijden en de wegen begaanbaar te maken. Hier werd veel...

Lees verder

Ontevredenheid over Meerjarenbegroting

De Partij voor de Dieren ziet weinig heil in de voorgestelde Meerjaren Programma Begroting 2012-2015. Er wordt teveel inge...

Lees verder