Schrif­te­lijke vragen over glad­heids­be­strijding en strooi­beleid


20 oktober 2011

Vorige winter is er in Apeldoorn volop ingezet om de gladheid te bestrijden en de wegen begaanbaar te maken. Hier werd veelal pekel/zout voor gebruikt. Ondanks dat gemeente Apeldoorn voldoende pekel had ingeslagen waren sommige burgers en instanties ontevreden over de gladheidsbestrijding in Apeldoorn.
Daarnaast heeft gladheidsbestrijding middels pekel/zout grote nadelen. Het brengt schade aan, onder andere aan wegen, de (berm)beplanting, het milieu en het is funest voor de metalen onderdelen van voertuigen. Tevens werkt pekel alleen als het goed wordt ingereden, met name voor voetgangersgebieden of wegen met weinig verkeer, is gladheidbestrijding middels pekel ongeschikt. In onze buurlanden - waaronder Duitsland en de Scandinavische landen - wordt daarom
veel gebruik gemaakt van gravel in plaats van pekel bij de gladheidbestrijding.
Uiteraard heeft gravel ook nadelen, het kan bijvoorbeeld leiden tot
rioolverstoppingen. Maar vanwege de nadelen van pekel stelt Partij voor de Dieren aan aantal schriftelijke vragen om te bekijken hoe de gladheidsbestrijding in Apeldoorn verbeterd kan worden.
Mogelijk door het toepassen gedifferentieerd strooibeleid met de inzet van gravel of andere alternatieve gladheidbestrijdingsmogelijkheden.

De vragen kunt u hier teruglezen.

Gerelateerd nieuws

Vragen over onterechte sloopvergunning Spelderholt-Riant

Partij voor de Dieren stelt de gemeente een aantal kritische vragen met betrekking tot het bestemmingsplan Spelderholt-Rian...

Lees verder

Zorgen om rust in Radio Kootwijk

Fractievoorzitter Harry Voss heeft op de Politieke Markt zijn grote zorgen uitgesproken over het te druk worden van Radio K...

Lees verder