Vragen over onte­rechte sloop­ver­gunning Spel­derholt-Riant


13 oktober 2011

Partij voor de Dieren stelt de gemeente een aantal kritische vragen met betrekking tot het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Op 29 september heeft de Raad van State het bestemmingsplan namelijk vernietigd en zou er een nieuw bestemmingsplan moeten komen voordat de bestemming van Spelderholt-Riant gewijzigd wordt. Het plan was o.a. afgekeurd omdat de gevolgen vanwege de ammoniakdepositie voor het habitattype droge heide niet is meegenomen in de natuurtoets. Tevens is er geen onderzoek verricht naar de mogelijk verblijfsplaatsen van vleermuizen.

Op 5 oktober heeft de gemeente desondanks een bouwvergunning verleend aan Riant. Uit de plaatselijke krant voorts dat Riant al is gestart met de sloop van voormalige stallen, terwijl dit mogelijk verblijfsplaatsen zijn voor beschermde vleermuizen. Partij voor de Dieren vindt het verlenen van de bouwvergunning aan Riant onbegrijpelijk. Daarom willen zij o.a. van de gemeente weten waarom zij zich onttrekt aan het oordeel van de Raad van State en waarom ze niet een volgend onderzoek hebben afgewacht.

De volledige vragen kunt u hier lezen

Gerelateerd nieuws

Nogmaals waarschuwingsborden asbest geplaatst

In augustus had gemeente Apeldoorn al borden geplaatst om gebruikers van een asbestpad in Loenen te waarschuwen, en dit ge...

Lees verder

Schriftelijke vragen over gladheidsbestrijding en strooibeleid

Vorige winter is er in Apeldoorn volop ingezet om de gladheid te bestrijden en de wegen begaanbaar te maken. Hier werd veel...

Lees verder