Partij voor de Dieren blij met jonge hond in college


28 april 2010

Harry Voss van de Partij voor de Dieren Apeldoorn reageert kritisch maar met humor op het coalitieakkoord van CDA, PvdA, VD, D66 en CU. Hij betreurt het dat de woorden dier/dierenwelzijn en natuur zelfs niet genoemd worden in het coalitieakkoord. Gelukkig las hij in de Stentor dat er tenminste een "jonge hond" is opgenomen in de coalitie. Hij hoopt dat de jonge wethouder Olaf Prinsen zich zal inzetten voor dierenwelzijn, natuur en duurzaamheid. Hiervoor zijn nog heel veel maatregelen te nemen en Voss heeft de nieuwe coalitie voorzien van vele suggesties. De bijdrage van Voss aan het debat over het coalitieakkoord kunt u vinden onder Gemeentefractie/bijdragen & speeches.