Partij voor de Dieren pleit voor bescherming Natura 2000 bij bestem­mingsplan Parc Spel­derholt


21 mei 2010

De Partij voor de Dieren heeft donderdagavond 20 mei ervoor gepleit dat er meer aandacht is voor flora en fauna in het bestemmingsplan Parc Spelderholt. Spelderholt grenst aan een Natura 2000 gebied en daarom is extra zorgvuldigheid geboden. Alleen SP en Gemeentebelangen waren het eens met de PvdD. Daarnaast pleitte de PvdD ervoor om geen sporthal te realiseren in het Parc, maar de nabijgelegen sporthal in Beekbergen uit te breiden en geschikt te maken voor de (gehandicapte) studenten van Parc Spelderholt. Dit voorstel kon op brede steun rekenen in de gemeenteraad. Het gehele debat leest u hier.