Partij voor de Dieren pleit voor scherpe regels voor vuurwerk