Wordt Apeldoorn nu ener­gie­neu­traal of niet?


24 januari 2014

Wordt Apeldoorn nu energieneutraal of niet?

Verslag van de Politieke Markt Apeldoorn over ‘Duurzaamheid in Apeldoorn’ op 23 januari 2014

Door Joke van Ameijde

Aanleiding voor deze bespreking is de door Groen Links, PSA en Partij voor de Dieren ingediende motie ‘Schaliegas Nee’ op 19 september 2013. De motie is uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar in het vervolgtraject is besloten de discussie te verbreden naar ‘Apeldoorn als energieneutrale gemeente’.

Heel veel onderwerpen kwamen hierbij aan de orde. Om er een paar te noemen: de zonnepanelen, die in de wijk Orden uiteindelijk niet op het dak van de 188 huurwoningen terecht zijn gekomen; het gebrek aan goede voorbeelden in de gemeentelijke gebouwen; het project ‘Kerschoten energieneutraal’; de belemmeringen die burgers ondervinden bij het plaatsen van zonnepanelen; een lagere OZB voor duurzame huishoudens; betere ondersteuning van initiatieven binnen Apeldoorn.

En passant sneuvelde de in 1998 gemaakte afspraak ‘Apeldoorn energieneutraal in 2020’. Zelfs de als groen bekend staande partijen vonden 2020 onrealistisch (op dit moment is ongeveer 5% energieneutraal). Eerst maar eens kleine, haalbare stapjes nemen. Maaike Moulijn, die de PvdD in deze bespreking vertegenwoordigde, maakte daar bezwaar tegen en wees op de noodzaak snel te handelen. Ze mist urgentie bij de andere partijen. De planeet warmt snel op en de internationaal afgesproken limiet van 2 graden opwarming zou wel eens snel bereikt kunnen worden. Dat leverde een sneer op van één van de andere raadsleden. “Gaat de PvdD er misschien ook nog megastallen bij betrekken?” Voor iedereen die het verband tussen de opwarming van de aarde en megastallen niet kent, bekijk de documentaire Meat the truth. Want de veehouderij is de grootste veroorzaker van de opwarming.

Maaike Moulijn: “In de nieuwjaarsspeech heeft onze burgemeester trots verteld dat we in allemaal top 10 lijsten voorkwamen. Wat hij niet vertelde is dat we qua duurzaamheid ergens onderaan bungelen als gemeente met een magere 5,1 (plaats 253). We scoren slecht op de productie van hernieuwbare energie en middelmatig op energieverbruik. Er is nog heel veel werk aan de winkel en weinig tijd. We hebben een hoge ambitie en alleen als we hier keihard aan werken dan kunnen we het nog halen. Bij voorbaat de ambitie opgeven geeft aan dat de urgentie voor verandering niet wordt gevoeld. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we vanaf nu keihard werken aan de energiesprong naar een fossielvrij Apeldoorn en om dat de ondersteunen verklaren we Apeldoorn schaliegasvrij.”

Concluderend: alle fracties vinden dat er concrete stappen gezet moeten worden en dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Er is lang genoeg gepraat, nu komt het aan op handelen. Maar de meningen verschillen over de rol van de gemeente (alleen het goede voorbeeld geven en ruimte geven aan initiatieven of een grotere rol) en over de noodzaak van energieneutraal worden en wanneer dan. Slechts een paar partijen zijn van mening dat Apeldoorn zich schaliegasvrij moet verklaren. Uiteindelijk heeft wethouder Cziesso (die de de wethouder duurzaamheid, Olaf Prinsen, verving omdat hij bij een andere vergadering aanwezig moest zijn) twee toezeggingen gedaan. Ten eerste: op 13 februari zal B&W concrete maatregelen aan de Raad voorleggen. Ten tweede: in het najaar 2014 (of zoveel eerder als mogelijk) komt er een voorstel over het energieneutraal maken van de 55 gemeentelijke panden. Wordt vervolgd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor scherpe regels voor vuurwerk

Klik hier http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/pvdd-apeldoorn-wil-scherpe-regels-rond-vuurwerk-1.4173950 voor het persberi...

Lees verder

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Apeldoorn

Apeldoorn, 1 februari 2014. Het verkiezingsprogramma van Partij voor de Dieren voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ...

Lees verder