Partij voor de Dieren ziet een licht­puntje in strijd voor donkerte


9 juni 2015

DOOR: CHRIS KLAASSE

APELDOORN – ‘Wat ons vooral stoort is dat Radio Kootwijk echt wordt gezien als toeristische trekpleister en niet als mooi natuurgebied dat alleen floreert als het stil en vooral donker is’, reageert Maaike Moulijn, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren, op het nieuwe bestemmingsplan. Donderdagavond 28 mei is dat plan met een ruime meerderheid door de gemeenteraad van Apeldoorn aangenomen.

Alleen haar partij, de Partij voor de Dieren, stemde tegen. Volgens Moulijn is het huidige al beter dan het bestemmingsplan dat in 2011 opgesteld is: ‘Toen was iedereen heel enthousiast, maar de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn heeft beroep aangetekend tegen dat plan.

Zij vonden dat er te weinig rekening werd gehouden met de natuurbelangen en zijn toen in hun gelijk gesteld. Daardoor is er een nieuw plan opgesteld. Een beter plan, maar in onze ogen nog niet goed genoeg.’

Andere partijen in deze zaak zijn de dorpsraad van Radio Kootwijk en Staatsbosbeheer. Iedereen verwacht dat laatstgenoemde de natuur op de eerste plek heeft staan, maar dat is niet zo. Moulijn: ‘Staatsbosbeheer exploiteert Radio Kootwijk en heeft steeds meer bezoekers nodig om dat te kunnen blijven doen. Wij zijn niet tegen toeristen, maar de het gebied lijdt eronder als teveel mensen deze plek komen bezoeken. Wij storen ons daarom aan de enorme Radio Kootwijk campagne om toeristen te trekken. Dit trekt ook toeristische ondernemers die onder andere wildsafari’s en nachtelijke activiteiten gaan realiseren. Dit is schadelijk voor de natuur en daarom moeten er beperkingen gesteld worden.’

De twee insprekers tijdens de raadsvergadering zijn Marit Elders, voorzitter van Dorpsraad Radio Kootwijk, en Jos Overman, projectleider bij Staatsbosbeheer. Na een periode van overleg zijn deze partijen het met elkaar eens geworden. Overman: ‘Wij begrijpen de zorgen die de inwoners van Radio Kootwijk hebben en nemen die serieus. Tegelijkertijd is een goed geregisseerd en gedoseerd gebruik van het complex nodig om de toekomst ervan veilig te stellen.’ En dat is precies het punt waar de Partij voor de Dieren zich aan stoort: ‘Geld is voor Staatsbosbeheer belangrijker dan natuurbescherming.'

Maar op die partij na, kijkt de hele gemeenteraad positief tegen de laatste ontwikkelingen aan. Volgens Moulijn is iedereen moe van Radio Kootwijk, een langslepend proces dat al jaren loopt. Nu er enig schot in de zaak lijkt te zitten, lijken veel partijen het zo wel goed te vinden. Waardering is er voor de dorpsraad en Staatsbosbeheer die door een positieve houding tot elkaar zijn gekomen.

Radio Kootwijk, volgens Marit Elders ‘een prachtige parel van de Veluwe’. In 2011 kwam er een bestemmingsplan. Iedereen was enthousiast. Tot de bewoners door kregen wat de mogelijkheden binnen dat plan waren. Ze stoorden zich aan het vele verkeer en de drukte die veroorzaakt werd door grootse evenementen die Staatsbosbeheer liet organiseren. In de herfst van 2014 luidden ze de noodklok bij de gemeente. Eerst werd er niet naar ze geluisterd maar mede dankzij Gemeente Belangen, het CDA en de PvdD zijn ze gaan praten met alle betrokken partijen. De uitkomst van die gesprekken is dat het bestemmingsplan moest worden aangepast.

In het verbeterde plan is veel meer gekeken naar de leefbaarheid en dus is de dorpsraad akkoord gegaan met dit plan. Alleen de SWMA en de Partij voor de Dieren kunnen er niet mee instemmen. Laatstgenoemde bericht op haar Facebookpagina: Er is één lichtpuntje. Over een jaar is er een evaluatiemoment afgesproken.

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag PvdD Apeldoorn verdient complimenten

De fractieleden van de PvdD Apeldoorn kregen zondag 7 juni complimenten tijdens het congres van afdeling Gelderland. Hier hee...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over Ugchelse ezelrace

De PvdD heeft vragen gesteld over de ezelrace, die op Tweede Pinksterdag is georganiseerd. De fractie vraagt zich af of de ge...

Lees verder