PvdD stelt vragen over dumpen van dieren


5 december 2016

De laatste maanden schijnen er in het buitengebied steeds vaker gezonde, zieke of gevilde dieren gedumpt te worden. Een aantal voorbeelden:
 Zo is er eind oktober een zieke kat gedumpt op de parkeerplaats van het Beekbergerwoud.
 Begin november zijn op diezelfde plek haantjes gedumpt.
 Er zitten al maanden gedumpte konijnen op industriegebied Noord.
 Twee weken geleden zijn er haantjes gedumpt in Wenum, nabij de Zandhegge.
 Ook zijn er drie gevilde vossen aangetroffen in natuurgebied Bruggelen, vlakbij Beekbergen.
 Al eerder zijn er twee gevilde dassen aangetroffen bij de Dennenheuvel, tussen Apeldoorn en Beekbergen.

Wat ons zeer veel zorgen baart, is de gruwelijke vondst van de gevilde dieren. Wetenschappers geven aan dat er een verband bestaat tussen geweld tegen mensen en dieren. Dit verband wordt ook wel de ‘cruelty link’ genoemd. Dit houdt in dat dierenverwaarlozing en/of -mishandeling onderdeel kan zijn of kan bijdragen aan het plegen van geweld.

Onderzoek van de Universiteit van Utrecht en Vrouwenopvang Kadera toont aan dat er een sterk verband is tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Dit verband manifesteert zich op twee manieren: het geweld tegen dieren is onderdeel van het huiselijk geweld, of het geweld tegen dieren is een voorspeller van later gewelddadig gedrag. Huisdieren zijn dus vaak ook het slachtoffer van huiselijk geweld. Gelukkig komt er de laatste tijd steeds meer aandacht voor deze groep 'vergeten slachtoffers'.

Helaas vormt de goede band met hun huisdier vaak een probleem voor slachtoffers van huiselijk geweld. Vrouwen met huisdieren zoeken gemiddeld 52 weken later hulp dan slachtoffers zonder huisdieren. Huisdieren staan dus bloot aan geweld én vormen een reden om later hulp te zoeken. Het probleem: slachtoffers kunnen hun huisdier vaak niet meenemen, het dier kan nergens opgevangen worden.

Bovendien tonen studies aan dat:
 honden een twee keer zo groot risico lopen op het bewust toegebracht krijgen van pijn en/of verwaarlozing in families waar huiselijk geweld plaatsvindt;
 kinderen die meerdere keren dieren mishandelen, vaker andere kinderen pesten en daarbij meer fysiek geweld gebruiken;
 bij dierenbeulen vijf keer meer kans is op gewelddadig gedrag tegen mensen.
Natuurlijk wordt niet elke dader die geweld gebruikt tegen dieren, ook gewelddadig tegen mensen, maar deskundigen wijzen er wel op dat er inmiddels meer dan voldoende bewijs is om dierenmishandeling heel serieus te nemen


De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze dumpingsgevallen?
2. Houdt het college bij waar en wanneer dieren gedumpt worden? Zo ja, kunnen wij hierover informatie ontvangen?
3. Pakt het college deze ongewenste dierendump aan? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college van plan om dit te gaan aanpakken?
4. Heeft THOR voldoende capaciteit om dierendump aan te pakken of is uitbreiding wenselijk? Zo ja, hoeveel is er nodig?

5. Erkent het college dat de vondst van verwaarloosde, mishandelde en/of gevilde dieren het risico op geweld tegen mensen toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij om dit te voorkomen?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Weerzinwekkende vondst in Bruggeler bos

Afgelopen week heeft de Partij voor de Dieren via Facebook een oproep gedaan om gedumpte dieren te melden, nadat fractievoorz...

Lees verder

Deelerwoud verandert in Killing Fields

Wij zijn woedend op het besluit van Natuurmonumenten om 400 herten te schieten in het Deelerwoud. Dit prachtige natuurgebied ...

Lees verder