PvdD stemt tegen besten­diging inten­sieve veehou­derij


13 mei 2013

Apeldoorn, 13 mei 2013. Bij de bestemmingsplanwijziging van Krommendijk 15 te Klarenbeek heeft de Partij voor de Dieren als enige partij tegen het voorstel gestemd. Tijdelijk fractievoorzitter Maaike Moulijn: "door het faciliteren van een tweede bedrijfswoning help je mee aan het continueren van intensieve veehouderij. Daar werkt de Partij voor de Dieren om principiële redenen niet aan mee."