Ener­gie­ver­spil­lende winkels in Apel­doornse binnenstad


21 januari 2016


Veel winkels houden hun deuren tijdens openingstijden standaard open, ook in de winter. Daarmee stoken veel winkeliers voor de straat. Als zij kiezen voor systemen waarbij de deuren dichtgaan als er geen klanten in- of uitlopen, kunnen ze maar liefst 40% besparen op energie. Dat is winst voor de portemonnee én het klimaat. Alleen al in de Hoofdstraat telden wij afgelopen woensdagmiddag
maar liefst 74 winkels met open deuren. In de bijlagen vindt u enkele voorbeelden. Op verzoek kunnen wij alle 74 foto’s toesturen. Wij vinden dat dit niet past bij een gemeente die zegt
energieneutraliteit hoog in het vaandel te hebben en stellen hierover de volgende vragen:

1. Is college met ons van mening dat het laten open staan van deuren in de winter een enorme verspilling van energie betekent en niet past bij een gemeente die streeft naar energieneutraliteit?

2. Welke maatregelen neemt het college nu al en welke wil het college gaan nemen om de ondernemers van Apeldoorn over te halen hun deuren in de winter dicht te houden?

3. In sommige gemeenten is geopperd om in de APV een artikel op te nemen, die het winkeliers verbiedt om de deuren van winkels in de winter of wanneer de buitentemperatuur laag is continue geopend te hebben. Toevoeging van zo’n artikel zou in lijn zijn met de Wet milieubeheer en de uitspraak van de Hoge Raad inzake energiebesparing door detailhandelbedrijven. Wat vindt het college ervan om een dergelijk artikel in de Apeldoornse APV op te nemen? Is dit volgens u juridisch toegestaan? Zo nee, waarom niet?

4. In de gemeente Amsterdam worden winkeliers ondersteund bij het afsluiten voor de deuren doordat de gemeente garant staat voor de helft van de lening die winkeliers moeten afsluiten om automatisch open- en dichtgaande deuren te plaatsen. Hoe staat het college tegenover een dergelijke maatregel?

5. Agentschap NL heeft een factsheet Energie ontwikkeld voor winkeliers: Besparen? - Kijk eens naar uw entree!. Door sommige gemeenten wordt deze factsheet verspreid onder de winkeliers.
Hoe staat het college er tegenover om deze factsheet te verspreiden in Apeldoorn, eventueel samen met andere informatie over energieverspilling en energiebesparende maatregelen door winkeliers?

6. Uit beantwoording van schriftelijke Kamervragen uit 2007 blijkt dat gemeenten ook het recht hebben om winkeliers aan te spreken op het dicht doen van de deuren. Ondernemingen zijn immers verplicht op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel Apeldoornse bedrijven
zijn de afgelopen 2 jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet
Milieubeheer? Is hierbij ook gekeken naar openstaande deuren in de winter? Wat gaat het college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende maatregelen beter te controleren?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over kadavers wilde zwijnen

In het verleden heeft de gemeente Apeldoorn aangegeven dat ze het "NEE-TENZIJ" principe toepast op het faunabeheer in gemeen...

Lees verder

 Partij voor de Dieren roept GGD op om gezondheidsrisico's van vlees bekend te maken

Tijdens de politieke markt van afgelopen donderdag 4 februari, riep de Partij voor de Dieren op om meer aandacht te besteden ...

Lees verder